FAMAGUSTA - OTHELLŮV HRAD, KOSTEL SV.JIŘÍHO ŘECKÉHO | OTHELLO CASTLE, ST.GEORGE OF THE GREEKS CHURCH

13.8.2016 Pěkné sobotní ráno, dneska jsem tady s dalším článkem o Famagustě. Dneska bych vám ráda ukázala tzv. Othellův hrad (věž) a...

13.8.2016

Pěkné sobotní ráno,
dneska jsem tady s dalším článkem o Famagustě. Dneska bych vám ráda ukázala tzv. Othellův hrad (věž) a kostel sv. Jiřího Řeckého

Hello everybody,
here I am with the second part of the post about beautiful Famagusta. In today’s post I would like to show you the Othello Castle and Church of St. George of the Greeks.OTHELLŮV HRAD
Na severovýchodě Famagusty se nachází citadela, která je v současné době známá především pod názvem Othellův hrad (toto označení se vžilo zejména v době britské nadvlády na Kypru).
Othellův hrad nese jméno podle Shakespearovy tragédie, která vznikla v roce 1603. I přesto, že se v Shakespearově hře nikde jméno Famagusta neobjevuje, pouze je v díle možné najít spojení „a port in Cyprus" – tedy přístav na Kypru, je velice pravděpodobné, že městem, do kterého se Othello vydává, je právě Famagusta a hrad, ve kterém svoji lásku Desdemonu zardousí, je právě tento. Jak už jsem se zmínila v předchozím článku o Famagustě tady, Famagusta byla vždy velice významným městem, jakousi spojnicí mezi Západem a Východem a ve středověku zároveň největším a nejvýznamnějším kyperským přístavem.
Říká se, že hrad byl domovem poručíka Cristofora Mora – guvernéra Kypru v době 1505-1508 a právě tato postava měla být inspirací pro Shakespearova Othella. Othellův hrad (citadela) tvoří hradní opevnění a čtyři zbývající věže (původně jich bylo 8).
 

OTHELLO CASTLE 
In the north east of the Famagusta you can find the Othello’s castle which is a citadel consists of wall fortifications, connecting walls and remaining four towers (originally there were 8), the citadel was located in a very strategic position with a task of protecting the city and the main harbor from the sea attackers.

I should explain why the citadel is more commonly called Othello castle, well during British administration in Cyprus the name Othello started to be used. The name refers to famous Shakespeare tragedy which was written in 1603. Shakespeare did not mention Famagusta’s name anywhere and in fact he just referred to a "a port in Cyprus” but due to the fact that Famagusta was the largest and the best known port in the medieval Cyprus therefore  most likely it was citadel castle in Famagusta where Othello killed his love Desdemona.

I have read that between 1505-1508 this castle used to be home of lieutenant Cristoforo Moro, the governor of Cyprus who could be inspiration for Shakespeare for character of Othello.

 


 
Nad hlavním vchodem můžete vidět okřídleného lva, což je symbol sv. Marka, patrona Benátské republiky.
Above the main entrance, there is a sculpture of the winged lion of St. Mark, the patron of Venice.
 
 
 

 


KOSTEL SV.JIŘÍHO ŘECKÉHO 
Kostel sv. Jiřího Řeckého byl vystavěn v gotickém stylu pravděpodobně ve 14. století. Jak můžete vidět na fotkách, moc toho z něj nezbylo… Na kostelu jsou zajímavé především fresky, které ale nejsou nijak zrestaurované a radost z nich mají snad jen holubi… Toto je jedna z věcí, která mě trochu zaráží – přijde mi, že v okupované části Kypru se o památky vůbec nestarají. V Česku je objevena nějaká malá, ne příliš významný freska, objekt je uzavřen a začne restaurování…tady? Každá stavba je maximálně obehnaná drátem. Jinak nic – výjimku tvoří Othellův hrad, ale jinak procházíte městem a najednou projdete kolem nějakých kamenů, které vypadají jako pozůstatky nějakého sloupu… žádný popisek, nic. pak se v průvodci dočtete, že jste procházeli kolem pozůstatků velice významného byzantského kostela z 15. století.


ST.GEORGE OF THE GREEKS CHURCH
Church of St. George of the Greeks was built in Gothic style in 14th century. As you can see, there is unfortunately not much left from the church. The church is mostly famous because of its walls frescoes which are unfortunately not restored…and the only ones who is obviously enjoying them are pigeons. This is one of the things which makes me feel sad… In the occupied part of Cyprus, they don’t care about the monuments and ancient places at all… In Czech Republic  they find some not really important frescoes, they immediately close down the place and start to restore it. But here…they put maximum fence around it. For example you are walking in the Famagusta city and suddenly you see some stones which seem to be column before, but there is no information board about it or anything…and later in travel guide you can read that you have just passed around debris of important byzantine church from 15th century.

 

Výhled na Mustafu Laly Mustafy Pashi

You Might Also Like

0 komentářů

}